Chevrolet Fleetmaster generations:

Chevrolet models: